Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Postępy prac w inwestycjach gminnych

13/06/2019, dodał: Magda Polańska czytano: 1272 razy

Drogi, mosty

Zakończono prace związane z przebudową odcinkową drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w miejscowości Mszana Górna/ Łętowe poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym – Odcinek II. Inwestycja ta jest współfinasowana przez Powiat Limanowski w wysokości 50% w zakresie chodnika oraz w 100% w zakresie remontu mostu i budowy okapu wspornikowego pod chodnikiem na moście. Gmina Mszana Dolna w 100% pokryła koszt budowy oświetlenia ulicznego. Inwestycję odebrano i oddano do użytkowania 27 maja 2019 r.


 

W miejscowości Łostówka trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna - Podłopień. Na to zadanie Powiat Limanowski otrzymał dotację z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016/2019 w wysokości 3 000 000,00 zł, natomiast Gmina Mszana Dolna partycypuje w kosztach stanowiących udział własny powiatu i gminy jako jednostek realizujących to zadanie.

Gmina Mszana Dolna otrzymała z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 150 000,00 zł w ramach programu ochrony gruntów rolnych na remont drogi na os. Górki w Lubomierzu. Podjęto kroki mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

 

Inwestycje kubaturowe

Dobiega końca rozpoczęta w sierpniu 2017 r budowa sali gimnastycznej w Mszanie Górnej. Wykonano już większość prac wykończeniowych. W ostatnim czasie położona została nawierzchnia na sali gimnastycznej, wykonywany jest również montaż armatury łazienkowej.

 

Pomimo pewnych przeszkód dynamicznie przebiegają prace związane z rozbudową i przebudową ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy obecnie jest na etapie stanu surowego otwartego. W najbliższym czasie powstanie więźba dachowa wraz z warstwą izolacji i pokryciem dachu.

Przepraszamy mieszkańców Mszany Górnej, pracowników i pacjentów ośrodka zdrowia za wszystkie przejściowe uciążliwości towarzyszące pracom budowlanympodkreśla Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna.

 

Rozpoczęto adaptację pomieszczenia na salę komputerową w ZSiP w Łętowem. Oprócz doprowadzenia Internetu do sali i rozprowadzenia sieci internetowej do stanowisk komputerowych zostanie wykonana posadzka z paneli podłogowych.

Inwestycje w fazie przygotowania

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy adaptacji pomieszczeń dla potrzeb przedszkola w Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. Zadanie będzie polegało min. na wykonaniu remontu sanitariatów w celu dostosowania ich dla potrzeb dzieci przedszkolnych oraz odizolowaniu przedszkola od klas starszych.

Na etapie przygotowania jest również modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej – budynek B. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 168 000,00 zł, w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”.

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urząd Gminy Mszana Dolna