Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zmiany na stanowiskach dyrektorów oraz w sieci szkół

04/09/2019, dodał: Magda Polańska czytano: 790 razy
Podczas obrad Sesji Rady Gminy Mszana Dolna, przedstawiciele samorządu: radni, sołtysi oraz pracownicy ZEAS pożegnali przechodzącą na emeryturę Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej – Annę Piwowarską.

Anna Piwowarska była pracownikiem pedagogicznym przez 35 lat. Stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych objęła w 2004 r. Pełniła tę funkcję nieprzerwanie przez 15 lat.

Za wieloletnią współpracę – podziękowania na ręce przechodzącej na emeryturę  dyrektor złożył Wójt Gminy Mszana Dolna oraz Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi. Wszyscy życzyli jej dobrego zdrowia, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Anna Piwowarska zapewniła, że będzie nadal współpracować ze Szkołą i nie odmówi pomocy, jeżeli będzie taka potrzeba.

Słowa podziękowania popłynęły również do Agaty Zięby kończącej 7 letni okres pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kasince Małej.

 

W ośmiu samorządowych placówkach oświatowych zostały ogłoszone konkursy na stanowiska dyrektorów; w siedmiu z powodu kończących się kadencji i w jednej nowopowstałej szkole:

  1. Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej
  2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Kasince Małej
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu
  4. Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej
  5. Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce
  6.  Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej
  7. Zespół Szkoły i Przedszkola nr 1 w Kasinie Wielkiej
  8. Zespół Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej.

 

Od września 2019 r. funkcję dyrektorów szkół pełnić będą:

Lp.

Szkoła/jednostki

Dyrektor szkoły

Ilość uczniów

Szkoła podstawowa

Przedszk/

o.przedsz

Razem

1.

Zespół Placówek Oświatowych

w Kasince Małej

Magdalena Obajtek

179

78

257

2.

Szkoły Podstawowej Nr 2

w Kasince Małej

Czesława Łabuz

188

73

261

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3                     w Kasince Małej

Barbara Tokarz

54

25

79

4.

Zespół Szkoły i Przedszkola Nr 1 w Kasinie Wielkiej

Janina Ziemianin

178

76

254

5.

Zespół Szkoły i Przedszkola Nr 2 w Kasinie Wielkiej

Zbigniew Jarosz

111

30

141

6.

Zespół Szkoły i Przedszkola

w Olszówce

Urszula Rzepka

137

50

187

7.

Zespół Szkoły i Przedszkola

w Łostówce

Janina Flig

148

72

220

8.

Zespół Placówek Oświatowych

w Rabie Niżnej

Agata Jarosz

105

34

139

9.

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Lubomierzu

Jadwiga Baran-Stożek

147

50

197

10.

Szkoła Podstawowa Nr 2

w Lubomierzu

Maria Bożek

73

30

103

11.

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Mszanie Górnej

Jarosław Mazur

109

34

143

12.

Zespół Szkoły i Przedszkola

w Mszanie Górnej

Stanisława Nowak

104

50

150

13.

Szkoła Podstawowa w Łętowem

Genowefa Hornik

99

16

115

14.

Szkoła Podstawowa w Glisnem

Krystyna Pajka

31

8

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorządy były zobowiązane do ustalenia nowego planu sieci szkół uwzględniając wszystkie zmiany wprowadzone przy wdrażaniu reformy edukacji - a zatem włączenie i likwidację gimnazjów oraz nowe typy szkół. To kolejny etap reformy związany z ostateczną likwidacją gimnazjów. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół w czerwcu 2020 roku, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5-letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia. Przy ustaleniu sieci szkół postanowiono utworzyć z dniem 1 września 2019 r. nową szkołę w Kasinie Wielkiej w istniejącym dotychczas budynku „B” ZPO, tj. Zespół Szkoły i Przedszkola Nr 2 w Kasinie Wielkiej.

Nowy rok szkolny w Gminie Mszana Dolna, wg dotychczasowych projektów organizacyjnych, rozpocznie: w przedszkolach 626 dzieci, w szkołach podstawowych 1663 uczniów, to jest ogółem miej o 222 uczniów.

W tym samorządzie funkcjonuje 7 przedszkoli samorządowych, 1 niepubliczny punkt przedszkolny, 14 szkół podstawowych samorządowych. W każdej szkole podstawowej istnieją oddziały przedszkolne bądź przedszkola.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów znajdują się w szkołach i uczniowie wypożyczają je  na bieżący rok szkolny z biblioteki szkolnej.

We wszystkich szkołach można wykupić obiady/ posiłek dla uczniów. Uczniowie objęci pomocą socjalną otrzymują obiady bezpłatnie.

Dowóz uczniów do szkół - dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na wniosek rodziców) dowóz organizuje ZEAS. 

Stypendia socjalne na cele edukacyjne dla uprawnionych uczniów realizowane są w ZEAS w Gminie Mszana Dolna. Wnioski należy złożyć do 15. września. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 528,00 zł netto miesięcznie.

Wnioski o stypendium naukowe dla uczniów szkół podstawowych można składać za rok szkolny 2018/19 do 30 września w ZEAS.

Program rządowy „Dobry Start” realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 

Agata Chorągwicka