z ostatniej chwili
Informacja Wójta Gminy, począwszy od dnia 06 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Inwestycyjny raport

09/09/2019, dodał: Magda Polańska czytano: 996 razy
Pogodne lato to najlepszy czas na prace budowlane w terenie. W ostatnich miesiącach dynamicznie postępują budowy zaplanowanych w zimie gminnych inwestycji, a ich efekty w wielu miejscach są już widoczne i służą mieszkańcom Gminy Mszana Dolna oraz przybywającym w te strony gościom.

Inwestycje drogowo - mostowe

Zakończono budowę mostu w ciągu drogi do os. Murzyny oraz przepustu w ciągu drogi do os. Fligi w Mszanie Górnej. Obydwie inwestycje są na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

 

Znacząco poprawił się stan drogi głównej w Łostówce. Przebudowano tam drogę powiatową nr 1616K Mszana Górna – Podłopień. Obecnie inwestorzy podejmują starania w celu uzyskania stosownych pozwoleń na użytkowanie wykonanej infrastruktury. Na to zadanie Powiat Limanowski otrzymał dotację z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016/2019 w wysokości 3 000 000,00 zł, Gmina Mszana Dolna partycypuje w kosztach stanowiących udział własny powiatu i gminy jako jednostek realizujących to zadanie.

 

Dobiega końca remont drogi do os. Górki w Lubomierzu. Na to zadanie Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotację w wysokości 150 000,00 zł z programu ochrony gruntów rolnych.

Trwa również budowa przepustu w ciągu drogi do os. Gacki w Olszówce.Przepust w ciągu drogi do os. Gacki w Olszówce

 

Gmina Mszana Dolna otrzymała promesę dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej. W związku z tym realizowane są trzy zadania:

  • remont drogi gminnej Kasina Wielka – Pańskie - Krzykacze
  • remont drogi gminnej Lubomierz-Przysłop-Młyny
  • remont przepustu w ciągu drogi gminnej Raba Niżna- Budzyń-Glisne (Gęsia Szyja).


Droga gminna Kasina Wielka – Pańskie - Krzykacze


Remont przepustu  w ciągu drogi Gęsia Szyja w Glisnem

 

W najbliższym czasie rozpocznie się remont drogi wewnętrznej na os. Talarki w Mszanie Górnej.

Remontowane są też mniejsze drogi wewnętrzne i osiedlowe oraz przepusty. W tym celu wykorzystuje się również środki finansowe funduszu sołeckiego poszczególnych wsi. Potrzeby w tym zakresie są znacznie większe i oczekiwania mieszkańców przerastają dotychczasowe możliwości budżetu gminy. Jak zawsze priorytetowo traktowane są drogi należące do gminy – tylko tam gmina może inwestować.

 

Inwestycje kubaturowe

W inwestycjach o charakterze kubaturowym większość wysiłków skoncentrowano w celu jak najlepszego przygotowania bazy lokalowej i sportowej do potrzeb szkół i przedszkoli, w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym.

Rozpoczęta w sierpniu 2017 r. budowa sali gimnastycznej w Mszanie Górnej obecnie jest na końcowym etapie realizacji. Wykonano już większość prac wykończeniowych. Położona została nawierzchnia w sali gimnastycznej, wykonano biały montaż, trwają prace porządkowe na zewnątrz budynku, układana jest kostka brukowa, powstaje nowe ogrodzenie.


Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mszanie Górnej

 

Zakończono adaptację pomieszczenia na salę komputerową w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łętowem. Uzyskano piękną, wyposażoną już w biurka komputerowe salę informatyczną przeznaczoną dla potrzeb młodzieży szkolnej.


Sala komputerowa w Szkole Podstawowej  w Łętowem

Zaadaptowano również pomieszczenia na przedszkole w Szkole Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej. Przedszkole uzyskało odmalowane sale wraz z wyremontowanymi sanitariatami, dostosowanymi dla dzieci przedszkolnych.


Przedszkole przy Szkole Podstawowej  nr 1 w Mszanie Górnej

 

Na finiszu jest modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego przy ZPO w Kasinie Wielkiej – budynek B, na które gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 168 000,00 zł, w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa MIRS”.

Wykonano studnię głębinową wraz infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby szkoły i przedszkola w Mszanie Górnej. Inwestycję zrealizowano w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W trybie tym to na wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej i wybudowanie zleconej inwestycji.

Równie dynamicznie przebiega rozbudowa i przebudowa ośrodka zdrowia w Mszanie Górnej. Powstaje budynek Środowiskowego Domu Samopomocy (obecnie w stanie surowym). Jednocześnie trwa remont istniejącego ośrodka zdrowia i wykonywane są prace związane z konstrukcją dachu na obu budynkach.


Budowa ośrodka zdrowia i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mszanie Górnej

W trakcie realizacji jest również rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Łętowem, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 48 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolskie Remizy 2019.

 

Kanalizacja w Rabie Niżnej – coraz bliżej finału

Dobiega Końca budowa pierwszego etapu kanalizacji w Rabie Niżnej. Kanały sanitarne zostały podłączone do oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej poprzez łącznik biegnący przez teren miasta Mszana Dolna. Obecnie trwa podłączanie gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej. Niektóre domy w Rabie Niżnej już cieszą się ekologicznym i wygodnym rozwiązaniem sprawy nieczystości płynnych. Wykonawca kanalizacji na bieżąco podejmuje starania, żeby przywrócić miejsca gdzie prowadzono wykopy do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji.

Całe zadanie inwestycyjne obejmuje wybudowanie 17 km kanałów głównych oraz 3 km przyłączy kanalizacyjnych. Do kanalizacji zostanie podłączonych ok. 150 budynków w Rabie Niżnej.

Inwestycja ta wspólfinansowana ze środków UE pozyskanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz preferencyjnej pożyczki z WFOŚIGW w Krakowie.

                   

 

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Urzędu Gminy Mszana Dolna