Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

19/06/2020, dodał: Maciej Liberda czytano: 161 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu z XXI sesji.
 4. Przedstawienie  Raportu o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2019.
 1. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Mszana Dolna za rok 2019.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Mszana Dolna za 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2019 rok:
 1.  rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana Dolna wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana Dolna na 2019 rok;
 2. głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium  z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok, po zapoznaniu się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana na 2019 rok,
 2. sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2020r. o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
 4. informacją o stanie mienia Gminy Mszana Dolna,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie  absolutorium dla Wójta Gminy Mszana Dolna z  tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Mszana Dolna odnośnie absolutorium dla Wójta  Gminy Mszana Dolna za 2019 rok,
 7. głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mszana Dolna absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok.
 1. Wręczenie przez Wicewojewodę Małopolskiego odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych  wyborów samorządowych z 1990 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana Dolna na rok szkolny 2020/2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana Dolna w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży  niezabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Kasina Wielka.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mszana Dolna w okresie od 26.09.2017 do 31.05.2020r.
 7. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 8. Informacja o interpelacjach Radnych.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zamknięcie XXII Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki