z ostatniej chwili
Informacja Wójta Gminy, począwszy od dnia 06 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


Wójt Gminy Mszana Dolna informuje o możliwości udziału społeczeństwa, możliwości zapoznania się z raportem oraz składania uwag i wniosków w terminie 21 dni (tj. do 25.03.2010r. ) w sprawie dotyczącej

05/03/2010, dodał: Maciej Liberda czytano: 3076 razy

 

 

 

 

Mszana Dolna, 04.03.2010 r.
OŚ-6136/07/11/2010OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA


Wójt Gminy Mszana Dolna na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 3-8 ustawy z ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227ze zm.) informuje o:
- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie – w dniu 03.03.2010 r. wpłynął Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z powyższym rozpoczął się udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych w Rabie Niżnej na dz. ew. nr 1317 oraz 764/1”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Anny Kuzon - Grzywna - Pracownia Projektowa VERTE zam. Kraków ul. Reja 9/18, działającej w imieniu inwestora p. Józefa Żmudy zam. 34-730 Raba Niżna 3.

- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień- organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Mszana Dolna po uzyskaniu uzgodnienia od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Oddział w Starym Sączu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej
- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu- Dane o wniosku i raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są dostępne w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, pok. 51 Ochrona Środowiska oraz zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

- możliwości składania uwag i wniosków- Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w Urzędzie Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania - Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty umieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej w terminie od 04.03.2010 r. - 25.03.2010 r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna, pok. 51 Ochrona Środowiska

- organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków- organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mszana Dolna

 

Otrzymują:
1. Pan Żmuda Józef, zam. Raba Niżna 3, 34-730 Mszana Dolna
2. Pani Anna Kuzon-Grzywna, ul. Reja 9/18, 31-216 Kraków- Pełnomocnik
3. GDDKiA Oddział w Krakowie Rejon Nowy Targ, ul. Składowa 12 a, 34-400 Nowy Targ
4. RZGW Rejon Dobczyce, ul. Góra Jałowcowa 1, 32-410 Dobczyce
5. Strony wg zestawienia
6. Tablica ogłoszeń w U.G. Mszana Dolna oraz sołectwa Raba Niżna, strona int. www.mszana.pl
7. a/a.

Pobierz raport