z ostatniej chwili
Informacja Wójta Gminy, począwszy od dnia 06 lipca 2020 do 31 sierpnia 2020 Urząd Gminy pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


"Rozbiórka istniejącej kolei linowej i budowa nowej, krzesełkowej kolei linowej w miejscowości Kasina Wielka, gmina Mszana Dolna",

16/07/2015, dodał: Józef Pajdzik czytano: 2380 razy

Mszana Dolna, dnia 14.07.2015 r.

GKOŚR - 6220.3.2015

 

Obwieszczenie

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust 1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 09.07.2015 r., wpłynęło uzupełnienie Karty informacyjnej przedsięwzięcia p.n. "Rozbiórka istniejącej kolei linowej i budowa nowej, krzesełkowej kolei linowej w miejscowości Kasina Wielka, gmina Mszana Dolna", przesłane przez Prezesa Zarządu  Sp. z o.o., „Kasina – SKI”  Kasina Wielka 672, 34-741 Kasina Wielka Pana Sławomira Pala. Uzupełnienie to przesłane było również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu. Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz  § 3 ust.1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 213 poz. 1397 ze zm.)  postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.   W związku z otrzymanym uzupełnieniem Karty informacyjnej przedsięwzięcia, wystąpiliśmy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o zajęcie stanowiska, czy uzupełnienie to ma wpływ na treść, wydanej wcześniej  opinii z dnia 17.06.2015 r. znak. NZ-420-53/15 ( pismow załączeniu do niniejszego obwieszczenia). Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  opinii oraz uzgodnień. Zgodnie z  art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej.

Z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia,  dokumentacją sprawy oraz treścią uzupełnienia do Karty informacyjnej przedsięwzięcia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530, pokój 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  tel. 18 33 10 009 wew. 339.

  .   

Wojt Gminy

Mszana Dolna

 

/-/ Bolesław Żaba

Załącznik do obwieszczenia - pismo do PPIS  w sprawie opinii - pobierz

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 16.07.2015 r.