Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


"Rozbiórka istniejącej kolei linowej i budowa nowej, krzesełkowej kolei linowej w miejscowości Kasina Wielka, gmina Mszana Dolna"

24/07/2015, dodał: Józef Pajdzik czytano: 2246 razy

Mszana Dolna, dnia  24.07. 2015 r.

GKOŚR 6220.3.2015

 

 

O b w i e s z c z e n i e  / Z a w i a d o m i e n i e

 

o wydaniu postanowienia o nie stwierdzeniu potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w związku z uzyskaniem opinii  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Krakowie z dnia  16.07.2015 r.  znak ST-II.4240.71.2015.ED oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej z dnia 17.06.2015 r.,  Wójt Gminy Mszana Dolna, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) wydał postanowienie z dnia 17.07.2015 r.,  znak: GKOŚR- 6220.3.2015, w którym nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia p.n. "Rozbiórka istniejącej kolei linowej i budowa nowej, krzesełkowej kolei linowej w miejscowości Kasina Wielka, gmina Mszana Dolna", powiat limanowski, województwo małopolskie, będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Równocześnie w myśl art.  10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./,  zawiadamiam, że przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia i z zebranym materiałem dowodowym  w sprawie oraz mogą wypowiedzieć się co do zgromadzonych materiałów w sprawie, w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, 34-730 Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, Ochrona Środowiska - pokój nr 39, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 830-1530, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis art. 10 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

 

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

/-/Bolesław Żaba

W załączeniu  treść postanowienia - pobierz

 

Otrzymują:

 

  1. „Kasina – SKI”  Sp. z o.o. Kasina Wielka 672, 34-741 Kasina Wielka - inwestor
  2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Limanowa,
  3. Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa - Skarb Państwa,
  4. Pozostałe strony na podstawie art. 49 K.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, poprzez obwieszczenia zamieszczone  w BIP Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej oraz  na tablicach ogłoszeń.
  5. a/a JP.