z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Projekt systemowy POKL


Spotkanie podsumowujące realizację projektu POKL przez GOPS w Mszanie Dolnej

 

W dniu 20 grudnia 2012r. w Pensjonacie Janda w Mszanie Dolnej odbyło się spotkanie podsumowujące kolejną edycję projektu systemowego „Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .
Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII- Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
W spotkaniu uczestniczyły beneficjentki ostateczne projektu oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej zaangażowani w realizację projektu .
Na początku spotkania Kierownik GOPS –Anna Duda powitała wszystkich uczestników spotkania , a w szczególności beneficjentki projektu , dziękując im za udział i zaangażowanie w działania skierowane do nich w ramach projektu i życząc sukcesów w dalszych działaniach na rzecz poprawy ich sytuacji na rynku pracy .
Następnie koordynator - Beata Farganus omówiła podejmowane działania w ramach projektu , przebieg realizacji oraz osiągnięte rezultaty .
W projekcie brało udział 12 beneficjentek . W ramach projektu przeprowadzony był kurs zawodowy Opiekunka dziecięca . Ponadto wszystkie uczestniczki objęte były dodatkowymi działaniami tj. treningiem kompetencji społecznych , treningiem pracy oraz badaniami profilaktycznymi stwierdzającymi zdolność do wykonywania zawodu .
Uczestnictwo w projekcie było całkowicie bezpłatne , a beneficjentki były dodatkowo objęte wsparciem finansowym .
Udział w projekcie umożliwił uczestniczkom zdobycie nie tylko nowych kwalifikacji zawodowych , ale także umiejętności poruszania się po rynku pracy . Istotnym rezultatem treningów było zdobycie przez uczestniczki projektu pewności siebie oraz wiary we własne możliwości .
Beneficjentki bardzo pozytywnie wypowiadały się na temat wszystkich cyklów szkoleniowych i wyrażały swe zadowolenie z udziału w projekcie.


 

 

TRENING PRACY


Sierpień to kolejny miesiąc realizacji projektu systemowego „Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . Projekt realizowany jest ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego .
W dniach od 20 do 23 sierpnia 2012 r. trwał trening pracy ,który obejmował 24 godziny zegarowe.
Celem treningu było zwiększenie aktywności zawodowej uczestniczek projektu ,kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i deficytów ,a także potrzeb zawodowych .
Uczestniczące w szkoleniu osoby pozyskały także wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej , umiejętności planowania i realizacji planu poszukiwania pracy , umiejętności redagowania dokumentacji aplikacyjnej ,umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej .

 

Koordynator projektu
Beata Farganus
 

zdjęcia

 

 

............................................................................................................................

 

 

 

Zakończeniu kursu zawodowego "Opiekunka dziecięca"

 

W okresie od 14 maja 2012r. do 5 czerwca 2012r. został przeprowadzony kurs zawodowy¬Opiekunka dziecięca w ramach projektu systemowego pt. "Uwierz w siebie- program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej. Uczestniczyło w nim 12 beneficjentek ostatecznych projektu. Kurs obejmował 120 godzin, w tym 80 godzin to wykłady, a 40 godzin to zajęcia praktyczne. Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
-Anatomia i fizjologia dziecka,
-Opieka nad dzieckiem trudnym, nadpobudliwym ,nie pełnosprawnym,
-Profilaktyka zdrowotna i prawidłowa dieta,
-Psychologia rozwojowa wieku dziecięcego,
-Psychologia wychowawcza,
-Rola i zadania opiekunki dziecięcej -odpowiedzialność opiekunki,
-Twórcze wychowanie dziecka,
-Współpraca z rodzicami,
-Zasady opieki pielęgnacyjnej i pierwszej pomocy przed medycznej,
-Najnowsze koncepcje pedagogiczne i psychologiczne wychowania małego dziecka.
W ramach zajęć praktycznych przeprowadzone zostały warsztaty pedagogiczne i aktywizacyjne, uczestniczki realizowały różne formy zajęć z dziećmi od nauki do zabawy.
Na zakończenie kursu uczestniczki przygotowały przedstawienie pt. "Kopciuszek". Na widowni zasiadły ich dzieci ,które jednocześnie uczestniczyły w zajęciach praktycznych kursu, a także zaproszeni na przedstawienie pracownicy GOPS w Mszanie Dolnej. Każda kursantka brała czynny udział w przedstawieniu. Każda była przejęta swoją rolą, dla większości z nich był to pierwszy publiczny występ .Przedstawienie, które zakończyło się wesołą zabawą wszystkim bardzo się spodobało, aktorki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Dla wszystkich było to dużym przeżyciem.
Na zakończenie wszystkim uczestniczkom kursu Kierownik GOPS -Anna Duda wraz z prowadzącym kurs Andrzejem Sapikowskim wręczyli certyfikaty ukończenia kursu :Opiekunka dziecięca.
W kolejnych miesiącach realizowane będą dalsze etapy projektu .
 

zdjęcia

  Koordynator Beata Farganus

 

...............................................................................................................

 

 

Trening umiejętności i kompetencji społecznych

 

W dniach od 23 do 27 kwietnia 2012r. odbyło się szkolenie z zakresu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”., które stanowiło pierwszy etap realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie obejmowało 30 godzin.
Celem szkolenia było:

- przygotowanie klientów GOPS do podjęcia zwiększonej aktywności życiowej i zawodowej,
- dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej , asertywności, powstawania
konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy ,
- dostarczenie wiedzy w zakresie analizy swoich mocnych i słabych stron oraz sposobów
wspierania siebie,
- nauczenie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej,
- nauczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach (zmiany w życiu, stres,
krytyka),
- nauczenie umiejętności budowania własnego wizerunku i pozytywnego myślenia,
- dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności bycia asertywnym.

Beneficjentki ostateczne uczestniczące w szkoleniach miały zapewnione wszelkie niezbędne materiały oraz wyżywienie .
Na zakończenie szkolenia uczestniczki otrzymały certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
Przeprowadzenie treningu w początkowej fazie projektu pozwoliło na zbudowanie więzi między Beneficjentkami ostatecznymi projektu .
Zdobyte przez nie umiejętności ułatwią określić własne cele życiowe i zawodowe , a znajomość mocnych i słabych stron swojej osobowości pozwoli na dokonywanie trafnych wyborów i stawianie realnych celów życiowych.

 

zdjęcia

 

.................................................................................................................

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO – REKRUTACYJNE

skierowane do osób wytypowanych do udziału w projekcie systemowym :
”UWIERZ W SIEBIE -Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


W dniu 27marca 2012r. w Sali Narad Urzędu Gminy Mszana Dolna odbyło się spotkanie informacyjno –rekrutacyjne dotyczące kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .
Projekt systemowy: „UWIERZ W SIEBIE – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany jest w ramach :
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI .
Priorytet VII Promocja integracji społecznej ,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychospołecznych i środowiskowych .
Na spotkanie zostały zaproszone osoby , które są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej i spełniają kryteria zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu .
Osoby te zostały zrekrutowane przez pracowników socjalnych oraz wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie . Pracownicy socjalni rekomendowali do uczestnictwa w projekcie osoby korzystające z różnych form wsparcia GOPS znając dobrze ich sytuację , stopień motywacji i potencjał każdej z nich .
W spotkaniu uczestniczyło 14 zaproszonych osób , a także pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu. Zebranych gości powitała Pani Anna Duda kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej , przedstawiając równocześnie pokrótce zarys , cele , zadania, sposób realizacji działań oraz zakładane rezultaty związane z realizacją projektu systemowego przez GOPS . Następnie szczegółowych informacji na temat projektu realizowanego w 2012 r. udzieliła Koordynator Projektu- Beata Farganus, która zapoznała także uczestników spotkania z Regulaminem uczestnictwa w projekcie systemowym .
 

 

zdjęcia 

 

.............................................................................................................

 

Trwa rekrutacja projektu systemowego „Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w 2012 roku

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje o naborze do kolejnej edycji projektu systemowego „Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w 2012 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Mszana Dolna . Ma na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Mszanie Dolnej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych .
Projekt skierowany jest do osób niepracujących ,w wieku aktywności zawodowej , zagrożonych wykluczeniem społecznym ( osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne lub pozostające bez zatrudnienia lub rolnicy ) .
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób zastosowane zostaną dodatkowe kryteria selekcji: osoby niepełnosprawne (3 pkt) , osoby z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (2pkt) , osoby długotrwale bezrobotne (1 pkt ) .
Założeniem projektu jest również nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
trening asertywności , umiejętności społeczne (rozwiązywanie konfliktów , konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii ) wzmocnienie motywacji do działania, zbudowanie zaufania we własne siły, podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy , umiejętność współpracy w zespole.
Uczestnictwo w projekcie gwarantuje:
- Bezpłatny kurs zawodowy – opiekunka dziecięca
- Trening kompetencji i umiejętności zawodowych,
- Trening pracy
- Bezpłatne badania profilaktyczne
- Wsparcie finansoweOsoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 6 pok.4
tel. 18 3310541

 

Nabór do projektu w 2012 roku będzie trwał do 30 marca 2012 roku.


koordynator B. Farganus
 

 

 

...................................................................................................................................

 

 

W dniu 27 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste spotkanie ,w trakcie którego podsumowano realizację IV edycji projektu systemowego pt. „ Uwierz w siebie –program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. , Poddziałanie 7.1.1 .
W spotkaniu udział wzięli : Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Bolesław Żaba , Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Duda , beneficjentki ostateczne projektu oraz pracownicy GOPS w Mszanie Dolnej zaangażowani w realizację projektu.
Wójt Gminy kierując kilka słów do uczestników spotkania odniósł się do tytułu projektu życząc beneficjentkom ostatecznym projektu ,aby uwierzyły w siebie , gdyż wiara we własne możliwości pozwala na realizację zamierzeń i celów .
Podsumowując kolejną edycję Kierownik GOPS podziękowała uczestniczkom projektu za zaangażowanie i czynny udział we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu . Wyraziła nadzieję , że zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne będą pomocne i przyczynią się do zwiększenia aktywności na rynku pracy co zaowocuje znalezieniem pracy i poprawą bytu ich rodzin .
Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze połączonej ze śpiewem kolęd .
Realizacja projektu będzie kontynuowana w kolejnym roku , dlatego też zachęcamy klientów GOPS do wzięcia w nim udziału . Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi , którzy odpowiedzialni są za rekrutację uczestników projektu .

 

Koordynator projektu
Beata Farganus
 

zobacz zdjęcia

 

.......................................................................................................................

TRENING PRACY


W dniach od 16 do 19 września 2010 r. 12 osób biorących udział w projekcie systemowym pt. „Uwierz w siebie – program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej uczestniczyło w zajęciach z zakresu Treningu pracy . Szkolenie obejmowało 24 godziny.Uczestniczące w szkoleniu osoby pozyskały wiedzę i umiejętności założone w celach tj. :
• Wiedzę w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów wspierania siebie w poszukiwaniu pracy;
• Umiejętności poszukiwania pracy;
• Wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy;
• Umiejętności planowania i realizacji planu poszukiwania pracy;
• Umiejętności redagowania dokumentacji aplikacyjnej;
• Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych
 

 

zdjęcia

 

..........................................................................................................

 

 

 

 

Zakończenie kursu cukiernika w ramach projektu systemowego GOPS

 

W ramach IV edycji projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej pt. „ Uwierz w siebie – Program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” , zrealizowany został kolejny moduł w ramach aktywnej integracji -kurs zawodowy . Jest to instrument aktywizacji zawodowej mający na celu podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym .
W okresie od 6 czerwca do 17 czerwca br. realizowany był kurs cukiernika w którym uczestniczyło 12 beneficjentek ostatecznych projektu .Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Podczas 64 godzin zajęć edukacyjnych osoby biorące udział w kursie odbyły 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 44 godziny zajęć praktycznych .
W dniu 17 czerwca 2011r. w Pensjonacie Skalna Grota w Mszanie Dolnej gdzie odbywały się zajęcia w ramach kursu miało miejsce spotkanie na zakończenie kursu podczas którego 12 beneficjentkom ostatecznym projektu wręczone zostały przez Wójta Gminy –Bolesława Żabę oraz Kierownika GOPS –Annę Duda certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności cukierniczych .
Uczestniczki wyrażały swoje opinie i wrażenia z przebiegu szkolenia . Cieszy nas fakt ,że wszystkie były pozytywne .
Udział w zajęciach pomógł uczestniczkom uwierzyć w siebie i własne możliwości , a uzyskana w czasie kursu wiedza ułatwi realizację ich planów .

 

Beata Farganus
 

 

zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................

Trening Kompetencji i umiejętności społecznych

 

W dniach 16-20 maja 2011 r. odbył się „ Trening kompetencji i umiejętności społecznych” . Zajęcia odbywają się w ramach IV edycji projektu systemowego pt. –„UWIERZ W SIEBIE –PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .


W zajęciach brało udział 12 osób – beneficjentek ostatecznych projektu .
Trening kompetencji społecznych obejmował naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej , trening asertywności , umiejętności społeczne (rozwiązywanie konfliktów , konstruktywna krytyka , wyrażanie opinii ).
Podczas zajęć panowała miła i życzliwa atmosfera która pozytywnie wpłynęła na efektywność pracy i ogólne zadowolenie uczestniczek , które są zmotywowane do dalszych działań .


Koordynator projektu
Beata Farganus
 

 

 

............................................................................................................

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNO – REKRUTACYJNE

 

skierowane do osób wytypowanych do udziału w projekcie systemowym :
”UWIERZ W SIEBIE -Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.


W dniu 31marca 2011r. w Sali Narad Urzędu Gminy Mszana Dolna odbyło się spotkanie informacyjno –rekrutacyjne dotyczące kolejnej edycji projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .
Projekt systemowy: „UWIERZ W SIEBIE – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany jest w ramach :
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI .
Priorytet VII Promocja integracji społecznej ,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychosopołecznych środowiskowych .
W ramach działań przewiduje się udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji .

Na spotkanie zostały zaproszone osoby , które są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej i spełniają kryteria zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu .
Osoby te zostały zrekrutowane przez pracowników socjalnych oraz wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie . Pracownicy socjalni rekomendowali do uczestnictwa w projekcie osoby korzystające z różnych form wsparcia GOPS znając dobrze ich sytuację , stopień motywacji i potencjał każdej z nich .

W spotkaniu uczestniczyło 14 zaproszonych osób . Zebranych gości powitała Pani Anna Duda kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej , przedstawiając równocześnie po krótce zarys , cele , zadania oraz zakładane rezultaty związane z realizacją projektu systemowego przez GOPS . Następnie Koordynator projektu –Beata Farganus zapoznała uczestniczki z regulaminem projektu obowiązującym w 2011r. Podczas spotkania zostały wypełnione ankiety rekrutacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie .
W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy socjalni zangażowani w realizację projektu.
 

zobacz zdjęcia

 

 

...............................................................................................................

 

 

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej informuje , że prowadzi nabór uczestników do kolejnej edycji projektu systemowego „Uwierz w siebie –Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII –Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji . Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Mszanie Dolnej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych .
W 2011 roku projekt skierowany będzie do 12 osób mieszkających na terenie Gminy Mszana Dolna , niepracujących w wieku aktywności zawodowej .
Rekrutacja prowadzona jest przez pracowników socjalnych w oparciu o poniższe kryteria:
1.Zamieszkanie na terenie Gminy Mszana Dolna ,
2. osoba korzysta ze świadczeń pomocy społecznej ,
3. Osoba jest zarejestrowana w PUP jako bezrobotna lub pozostaje bez zatrudnienia lub jest rolnikiem .
Udział w projekcie jest bezpłatny .


W ramach realizacji projektu przewidziane są następujące działania:
• Trening kompetencji społecznych ,
• Trening pracy ,
• Kurs zawodowy
• Badania profilaktyczne
• Wsparcie finansowe dla uczestników projektu .


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 6 . tel. 18 3310541

 

.........................................................................................................................

 

 

 

Kolejny Projekt GOPS zakończony sukcesem

 

W dniu 29 listopada 2010 r. w Pensjonacie „Janda” w Mszanie Dolnej w obecności zaproszonych gości Wójta Gminy Pana Tadeusza Patality oraz Pełnomocnik Wójta Pani Barbary Dziwisz, odbyło się uroczyste spotkanie kończące realizację części szkoleniowej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. „Uwierz w siebie program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .


W spotkaniu wzięli udział beneficjenci ostateczni projektu ,przedstawiciel firmy B-Consulting realizatora szkoleń Pan Michał Świerczek oraz pracownicy GOPS w Mszanie Dolnej zaangażowani w realizację projektu.

Celem nadrzędnym trzeciej edycji projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psycho-społecznych i środowiskowych .
Projekt skierowany był do osób zamieszkałych na terenie Gminy Mszana Dolna korzystających z pomocy społecznej , które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej lub będących rolnikami , zagrożonych wykluczeniem społecznym .
Uczestnikami projektu było 12 osób wyłonionych podczas przeprowadzonej przez pracowników socjalnych rekrutacji .
Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne , ponieważ proponowane wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Grupa beneficjentów ostatecznych została objęta kompleksowym i zintegrowanym programem wsparcia.
W ramach programu zostały zastosowane instrumenty aktywnej integracji – aktywizacji edukacyjnej , zdrowotnej , społecznej.
Program obejmuje wsparcie w postaci :
Treningu kompetencji społecznych obejmujący naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej ,trening asertywności, umiejętności społeczne,
Treningu pracy mającego na celu przygotowanie beneficjentów ostatecznych do zwiększenia ich aktywności zawodowej kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy oraz ukierunkowanie na identyfikację własnych zasobów i potrzeb zawodowych .
Badań profilaktycznych;
Zorganizowany został kurs : kucharza .
Uczestnicy projektu w ramach kontraktów socjalnych objęci byli wsparciem finansowym, aby umożliwić im aktywne uczestnictwo w projekcie. Wsparcie finansowe stanowi wkład własny w projekt .

Uczestniczki szkoleń wyraziły swoje zadowolenie ze zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanych dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego które pomogą im wejść na rynek pracy , jak również z przebiegu i organizacji szkoleń .

Pracownicy GOPS mają nadzieję , że po zakończeniu projektu beneficjenci biorący w nim udział będą mieli znacznie większe szanse na znalezienie zatrudnienia , a co za tym idzie na poprawę warunków bytowych ich rodzin .
Realizacja projektów systemowych będzie kontynuowana , dlatego też zachęcamy klientów GOPS do wzięcia w nich udziału. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi .

 

zobacz zdjęcia

Beata Farganus

 

.....................................................................................................................................

 

 

TRENING PRACY


W dniach od 6 do 8 września 2010r. odbyły się zajęcia w zakresie Treningu pracy w wymiarze 24 godzin .Odbiorcami szkolenia było 12 osób uczestników projektu systemowego pt. UWIERZ W SIEBIE –PROGRAM AKTYWIZACJI OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej w 2010r.


Uczestniczące w szkoleniu osoby pozyskały wiedzę i umiejętności założone w celach tj. :
• Wiedzę w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów wspierania siebie w poszukiwaniu pracy;
• Umiejętności poszukiwania pracy;
• Wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej w miejscu pracy;
• Umiejętności planowania i realizacji planu poszukiwania pracy;
• Umiejętności redagowania dokumentacji aplikacyjnej;
• Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych .
 

...............................................................................................................................

 

Zakończenie szkolenia - POKL w Zawodzie Kucharz

 

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach od 23.06.2010 do 02.07.2010r.


odbyło się szkolenie zawodowe w zawodzie kucharz . Jest to instrument aktywizacji edukacyjnej w ramach aktywnej integracji .
W szkoleniu uczestniczył 12 osób – beneficjentów ostatecznych projektu .
Szkolenie składało się z dwóch części , teoretycznej i praktycznej : 16 godzin to wykłady , natomiast część praktyczna obejmowała 48 godzin .
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z przepisami BHP i p.poż oraz wymogami higieniczno sanitarnymi . Przedmiotami szkolenia były ponadto : obróbka termiczna mięsa ,
przygotowanie deserów oraz napojów zimnych i gorących , przygotowanie zakąsek , sporządzanie potraw dietetycznych , sporządzanie potraw z kuchni staropolskiej oraz kuchni innych narodów .
Prowadzący zajęcia podkreślali duże zaangażowanie uczestników w czasie trwania kursu i dobrą atmosferę , która przyczyniła się do dobrej współpracy podczas trwania kursu .
Na zakończenie kursu odbył się egzamin sprawdzający poziom uzyskanych umiejętności, który wszystkie uczestniczki zdały pozytywnie i uzyskały zaświadczenia o ukończeniu kursu . Zaświadczenia będą uprawniały do podjęcia pracy w zawodzie , zwiększając tym samym ich szansę na znalezienie zatrudnienia.

...............................................................................................................................

 

„ TRENING KOMPETENCJI I UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH”


W dniach 07.06 – 11.06.2010 w ramach projektu „Uwierz w siebie – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu kompetencji i umiejętności społecznych.
W zajęciach uczestniczyło 12 osób – beneficjentów ostatecznych projektu systemowego.
Osoby uczestniczące w treningu zdobyły wiedzę i umiejętności założone w celach projektu tj.:


• Przygotowanie do podjęcia zwiększenie aktywności życiowej i zawodowej ,
• Dostarczenie wiedzy w zakresie : komunikacji interpersonalnej , asertywności, powstawania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy ,
• Dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposobów wspierania siebie ,
• Nauczenie umiejętności dobrej komunikacji interpersonalnej ,
• Nauczenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach ,
• Nauczenie umiejętności budowania własnego wizerunku i pozytywnego myślenia,
• Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności bycia asertywnym. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE
skierowane do osób wytypowanych do udziału w projekcie systemowym :
”UWIERZ W SIEBIE -Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

 


W dniu 23 marca 2010r. w Sali Narad Urzędu Gminy Mszana Dolna odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji kolejnego projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .
Projekt systemowy: „UWIERZ W SIEBIE – Program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany jest w ramach :
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI .
Priorytet VII Promocja integracji społecznej ,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej .
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej poprzez udzielenie wsparcia w pokonaniu barier psychosopołecznych środowiskowych .
W ramach działań przewiduje się udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji .

 

Na spotkanie zostały zaproszone osoby , które są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej i spełniają kryteria ustalone we wniosku o dofinansowanie projektu .
Osoby te zostały wytypowane przez pracowników socjalnych oraz wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie . Pracownicy socjalni rekomendowali do uczestnictwa w projekcie osoby korzystające z różnych form wsparcia GOPS znając dobrze ich sytuację , stopień motywacji i potencjał każdej z nich .

 

W spotkaniu uczestniczyło 15 zaproszonych osób . Zebranych gości powitała Pani Anna Duda kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Mszanie Dolnej ,przedstawiając równocześnie po krótce zarys , cele ,zadania oraz zakładane rezultaty związane z realizacją trzeciego już z rzędu projektu systemowego realizowanego przez GOPS . Uczestnicy zostali zapoznani z regulaminem organizacyjnym projektu obowiązującym w 2010r. Podczas spotkania zostały wypełnione ankiety rekrutacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie .
W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy socjalni zangażowani w realizację projektu .

 

Zobacz zdjęcia

................................................................................................................................

 


                                   

Spotkanie kończące realizację projektu pt.„Uwierz w siebie program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .

 

W dniu 9 listopada 2009 r. w Pensjonacie „Janda” w Mszanie Dolnej w obecności zaproszonych gości Wójta Gminy Pana Tadeusza Patality oraz Pełnomocnik Wójta Pani Barbary Dziwisz, odbyło się uroczyste spotkanie kończące realizację części szkoleniowej projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. „Uwierz w siebie program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej .
W spotkaniu wzięli udział beneficjenci ostateczni projektu , a także Dyrektor Ośrodka Szkolenia Kursowego i Ustawicznego w Krakowie Pani Elżbieta Olszak oraz Kierownik GOPS w Mszanie Dolnej Pani Anna Duda z pracownikami zaangażowanymi w projekt.Kierownik GOPS podziękowała zarówno uczestnikom projektu, jak i pracownikom za wkład włożony w realizację projektu .Uczestniczki szkoleń wyraziły swoje zadowolenie ze zdobytych nowych kwalifikacji zawodowych, uzyskanych dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego które pomogą im wejść na rynek pracy , jak również z przebiegu i organizacji szkoleń .Szkolenia ukończyło 10 niepracujących kobiet z terenu Gminy Mszana Dolna. Panie odbyły kurs zawodowy i zdobyły kwalifikacje w zawodzie : opiekun osób starszych i niepełnosprawnych , i właśnie w tym dniu odebrały certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu .
Oprócz kursu zawodowego wszystkie uczestniczki projektu objete były : wsparciem psychologicznym , doradztwem zawodowym oraz prawnym.
Ponadto zostały sfinansowane badania profilaktyczne w związku z możliwością podjęcia zatrudnienia . Wszystkie osoby otrzymały pomoc finansową wspierającą działania na rzecz aktywizacji zawodowej . Dodatkowo finansowany był posiłek podczas trwania szkoleń , a także zwrot kosztów dojazdu .
Pracownicy GOPS mają nadzieję , że po zakończeniu projektu beneficjenci biorący w nim udział będą mieli znacznie większe szanse na znalezienie zatrudnienia , a co za tym idzie na poprawę warunków bytowych ich rodzin .


Ralizacja projektów systemowych będzie kontynuowana , dlat