z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Zawiadomienie

19/05/2023, dodał: Maciej Liberda czytano: 1027 razy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i § 11 pkt 1, § 28 ust. 1 i 3 Statutu Gminy Mszana Dolna zwołuję LXI Sesję Rady Gminy Mszana Dolna, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6.

Porządek obrad

 1. Otwarcie LXI Sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród Wójta Gminy Mszana Dolna  za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w ciągu roku 2022.
 5. Wręczenie zaświadczeń Sołtysom sołectw Gminy Mszana Dolna.
 6. Wręczenie promes dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Mszana Dolna.
 7. Przyjęcie  protokołu z LIX  i LX sesji.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.
 9. Wystąpienia Gości.
 10. Informacja Komendanta dot. Analizy Stanu Bezpieczeństwa Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej za 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr I/4/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr I/8/18 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie składu osobowego  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Mszana Dolna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana Dolna na lata 2023-2029.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętowem.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Górnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszówce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Mszana Górna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny na rzecz Gminy Mszana Dolna działek niezabudowanych  położonych we wsi Łętowe.
 22. Zapoznanie się  ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
 23. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej w Gminie Mszana Dolna.
 24. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 25. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zamknięcie LXI  Sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Jan Chorągwicki