z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Trzeci konkurs na uzyskanie prawa do posługiwania się i użytkowania Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny

16/12/2023, dodał: Magda Polańska czytano: 2077 razy
Ogłaszam konkurs na uzyskanie prawa do użytkowania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

Wnioski o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym marki lokalnej ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY na najwyższej jakości produkty, usługi i inicjatywy ściśle związane z Regionem Zagórzańskim można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023r.:

- osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6 oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając dokumentację na adres: Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34 – 730 Mszana Dolna, z dopiskiem „Konkurs na uzyskanie Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny” (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego). 

Zainteresowanych uzyskaniem Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY zapraszam do zapoznania się z regulaminem i niezbędną dokumentacją:

- Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

- System Identyfikacji Wizualnej

- Wzór wniosku o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

-  Wzór umowy licencyjnej na używanie i posługiwanie się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY

-  Wzór wniosku o przedłużenie obowiązywania Umowy Licencyjnej na używanie i posługiwanie się Znakiem Promocyjnym Zagórzańskie Dziedziny

- Oświadczenie.

Informacji w przedmiocie konkursu udziela również pracownik Urzędu Gminy Mszana Dolna, Magdalena Polańska (Urząd Gminy Mszana Dolna, pok. 47), w godzinach pracy Urzędu.

 

Marka lokalna ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY jest narzędziem promocji Regionu Zagórzańskiego, poprzez promowanie wysokiej jakości produktów, usług i inicjatyw związanych z tym regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru Regionu Zagórzańskiego. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze Regionu Zagórzańskiego.

Budowaniu i wzmacnianiu Marki lokalnej ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY służy w szczególności korzystanie ze Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

Rolą Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY jest udzielanie rekomendacji dla produktów i usług nim znakowanych oraz  tworzenie warunków do szeroko rozumianego rozwoju Regionu Zagórzańskiego. 

Celem znakowania produktów, usług i inicjatyw związanych z Regionem Zagórzańskim jest:

 1. wsparcie przedsiębiorczości i rozwój ekonomii społecznej w Regionie Zagórzańskim, w oparciu o zasoby lokalnego środowiska: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pasji i aktywności mieszkańców oraz produktów lokalnych,
 2. aktywizacja mieszkańców w kierunku rozwoju ekonomii społecznej i angażowania się w rozwój Regionu,
 3. wyróżnienie produktów i usług o najwyższej jakości, wartościowych dla budowania Marki lokalnej ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY oraz tożsamości mieszkańców,
 4. wsparcie spójnej i zintegrowanej oferty turystycznej Regionu Zagórzańskiego,
 5. tworzenie międzysektorowych sieci współpracy i wspólna promocja wyjątkowych produktów i usług oznakowanych Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY,
 6. wymiana wiedzy i doświadczeń w procesie wdrażania i promocji Znaku Promocyjnego ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY z partnerami lokalnymi oraz zewnętrznymi na poziomie krajowym i międzynarodowym,
 7. dążenie do podnoszenia jakości produktów, usług i inicjatyw oznaczonych Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY,
 8. mobilizowanie lokalnej społeczności i lokalnych przewag konkurencyjnych na rzecz rozwoju Regionu Zagórzańskiego.

Znak Promocyjny ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY stanowi słowno-graficzny znak towarowy, do którego jako utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych pełnię praw autorskich majątkowych posiada Gmina Mszana Dolna.

Gmina Mszana Dolna uzyskała w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej  ochronę Znaku Promocyjnego Zagórzańskie Dziedziny.

O prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY mogą ubiegać się podmioty będące:

 1. przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę lub oddział i faktycznie działającymi na obszarze Gminy Mszana Dolna, w tym będące przedsiębiorcami osoby, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 2. organizacjami posiadającymi siedzibę lub oddział/jednostkę terenową i faktycznie działającymi na obszarze Gminy Mszana Dolna,
 3. przedsiębiorcami i organizacjami nie wymienionymi w pkt 1 i pkt 2, które poprzez swoje produkty, usługi lub inicjatywy promują Region Zagórzański.

Produkty, usługi i inicjatywy, w stosunku do których przyznaje się prawo do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY powinny charakteryzować się następującymi specyficznymi cechami:

 1. związek z Regionem Zagórzańskim (wyjątkowość i rozpoznawalność),
 2. wysoka jakość,
 3. przyjazność dla środowiska,
 4. przyjazność dla klienta,
 5. dostępność,
 6. współpraca w ramach Programu Marka Lokalna ZAGÓRZAŃSKIE DZIEDZINY.

Bolesław Żaba
Wójt Gminy Mszana Dolna