Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A

Aktualności


Informacja dla mieszkańców Gminy Mszana Dolna

19/06/2020, dodał: Maciej Liberda czytano: 266 razy
Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że: zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Mszana Dolna Raport o stanie Gminy Mszana Dolna.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Mszana Dolna.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)  mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady Gminy Mszana Dolna pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.  Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,  a Rada  może postanowić o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o Stanie Gminy Mszana Dolna odbędzie się 3 lipca 2020r. o godz. 9:00, w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 1 lipca 2020r. (środa) do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6.

Raport o stanie Gminy Mszana Dolna został opublikowany w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana Dolna  – link.

Pobierz :

Wzór wniosku o udział w sesji Rady Gminy - tutaj

                                                                                                                      Wójt Gminy Mszana Dolna

                                                                                                              Bolesław Żaba