Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejGminny ośrodek pomocy społecznejOZERewitalizacja na latastrategiaZajęcia na orlikach - informacjeznpWymień piecPowietrzegospodarka odpadami po nowemuceidgOgłoszenia Wójtaostrzezenia meteoPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaObrona cywilnae-urzadinteraktywna mapaKarta dużej rodzinyBarszcz SosnowskiegoWolni od azbestu - informacjeLokalna Grupa DziałaniaSolaryGaleria zdjęćJustyna KowalczykStop przemocyMonitoring powietrzaAktywuj e-bokMikroporadywiarygodna firma

Zasiłek rodzinny z dodatkami


ZASIŁEK RODZINNY

 

Zasiłek przysługuje m.in. matce lub ojcu dziecka, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kryterium dochodowego w kwocie 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie kwoty 764 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 • 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 • 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

 

Uprawnionymi do pobierania dodatków do zasiłku rodzinnego są osoby pobierające zasiłek rodzinny. Wyróżniamy siedem dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. dodatek z tytułu urodzenia się dziecka- przysługuje m.in. matce lub ojcu dziecka w jednorazowej kwocie 1000 zł do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- przysługuje m.in. matce lub ojcu uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez okres:
 • 24 miesięcy kalendarzowych
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

           Dodatek przysługuje w kwocie 400 zł miesięcznie.

           Dokumenty niezbędne: zaświadczenia od pracodawcy w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu

           opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz zaświadczenie z ZUS

          stwierdzające zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych co najmniej na 6 m-cy przed udzieleniem urlopu

          wychowawczego

 1. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- przysługuje samotnie wychowującym dziecko m.in. matce lub ojcu, ponieważ:
 • drugi z rodziców nie żyje
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

             Dodatek przysługuje w wysokości 185 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na 

             wszystkie dzieci.

 1. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- przysługuje m.in. matce lub ojcu w wysokości 90 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 2. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka- przysługuje m.in. matce lub ojcu na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

            Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku   ,  

            życia 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia.

 1. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – przysługuje m.in. matce lub ojcu na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo w miesiącu wrześniu.
 2. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- przysługuje m.in. matce lub ojcu dziecka z związku z:
 • zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności- w wysokości 105 zł miesięcznie na dziecko
 • dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponad gimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej- w wysokości 63 zł miesięcznie na dziecko.

 

ZAŚWIADCZENIA O DOCHODZIE Z URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ Z ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W PRZYPADKU OSÓB PRACUJĄCYCH LUB PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ TUTEJSZY OŚRODEK POZYSKUJE SAM

WNIOSKI DO POBRANIA :

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

2. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM
   PODATKU DOCHODOWYM

3. OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

4. OŚWIDCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRACY ZA GRANICĄ

6. OŚWIADCZENIE OGÓLNE

7. WNIOSEK DO ZUS DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO

8. ZAŚWIADCZENIE DO PRACODAWCY DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO