Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejPSR 2020transmisjawybory prezydentakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia Wójtacała naprzódPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteobadamy jakośc powietrzazoneZajęcia na orlikach - informacjeJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacja

Aktualności


„Budowa i przebudowa połączeń Rabka Zdrój - Raba Niżna - Olszówka - Poręba Wielka - Poręba Górna - droga wojewódzka nr 968 ...

20/03/2015, dodał: czytano: 2668 razy

Mszana Dolna, 20.03.2015 r.

GKOŚR 6220.2.2015

Obwieszczenie/zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

                        Na podstawie art. 61 §1 i § 4 art., art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) w związku z § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m,

 

że na wniosek  Starosty Powiatowego w Limanowej z dnia 12.02.2015 r. (data wpływu: 18.02.2015 r.) znak: GJ.7013.9.2014, w sprawie wydania decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i przebudowa połączeń Rabka Zdrój - Raba Niżna - Olszówka - Poręba Wielka - Poręba Górna - droga wojewódzka nr 968 w miejscowościach: Rabka Zdrój, Olszówka, Poręba Górna, Poręba Wielka, Niedźwiedź, Konina, Mszana Górna", realizowanego w ramach projektu pn. „Przygotowanie projektu budowy infrastruktury obszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej", współfinansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r.  Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko.

 

 1. Lokalizacja przedsięwzięcia

ODC 1a

dz. ew. nr: 1015, 2874/8, 2874/7, 1059, 2875, 1062, 1061, 1126, 1127, 1128, 1224, 1223, 1222/2, 1222/1, 12221/3, 1214, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199/2, 1199/1, 1177/1, 1176, 1169, 1555/5, 1555/6, 1555/7, 1559, 1554/4, 1554/1, 1146/1, 938/2, 938/1,1152/1, 1152/2, 938/3, 1143/1, 1144/1, 1145/1, 1147/1, 1149/3, 1150/1, 1151/1, 1155/1, 1156/1, 1157/1, 1158/1, 1159/1, 1160/1, 1162/1, 1163/1, 1164/3, 1164/5, 1165/1, 1166/1, 1167/1, 1168/1, 1129/1, 1414/1, 1129/2, 809/1, 809/2, 812/5, 812/7, 810/1, 811/1, 844/1, 848/1, 851/1, 854/3, 855/1, 856, 857, 858, 859, 861/1, 870/1, 309/1, 1302/3, 1302/7, 1302/8, 1303/1, 1303/2, 369,1343, 1344/1, 1345/1, 1346/3, 3903, 3898, 3904, 3905, 3906, 1129/14 (woda)

obręb ewid. Rabka-Słone,

4198/1, 3305/3 (woda), 

obręb ewid. Rabka-Zdrój

miejscowość: Rabka Zdój,

miasto/gmina: Rabka – Zdrój

 powiat: nowotarski,

województwo: małopolskie

ODC 1 (od Poniatowskiego w Rabce do Olszówki)

dz. ew. nr: 404, 387, 359,

obręb ewid. Rabka-Słone,

 miejscowość: Rabka Zdój,

miasto/gmina: Rabka – Zdrój

 powiat: nowotarski,

województwo: małopolskie

 

dz. ew. nr: 2342, 2339, 2341,2340, 2337, 2251/2, 2251/3 (nie ma takiej działki jest taka w Bukowinie T.), 2251/8, 2350, 2330, 1608 (woda) 1608/1, 2623

obręb ewid. Olszówka, Obręb 0009

miejscowość: Olszówka

miasto/gmina: Mszana Dolna

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

ODC 3

dz. ew. nr: 4437, 119/4,

obręb ewid. Olszówka

miejscowość: Olszówka

miasto/gmina: Mszana Dolna

 powiat: limanowski

województwo : małopolskie

 

dz. ew. nr: 2175,

obręb ewid. Poręba Wielka

miejscowość: Poręba

miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

ODC 3a Olszówka – Poręba Wielka

dz. ew. nr: 4623, 4624, 2175, 2176, 2177, 2179, 2191, 2190, 2194, 2196, 2197, 2275, 2276, 2274, 2277, 2273, 2272, 2271, 2270, 2278, 2269, 2279, 2268, 2267, 2280, 2266, 2265, 2264, 2282, 2283, 2284, 2262,2288, 2261, 2289,2260,2259,2258, 2254, 2291,2292,2257,2256,2293,2255,2294,1506, 2253, 2252, 2251, 1512, 1515, 1516, 1519, 1520, 115/2

obręb ewid. Poręba Górna

miejscowość: Poręba Górna

miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

ODC4a (Wariant nr 1)

dz. ew. nr: 3610, 2577(woda), 890

obręb ewid. Konina

miejscowość: Konina

miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

dz. ew. nr: 5441, 5446 (jeśli zajdzie potrzeba), 5293, 5391, 5393

obręb ewid. Mszana Górna,

miejscowość: Mszana Górna

miasto/gmina: Mszana Dolna

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

 

 

ODC4b(Wariant nr 2)

dz. ew. nr: 3610, 2577(woda), 890

obręb ewid. Konina

miejscowość: Konina

miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

dz. ew. nr: 5441, 5427/2, 5427/1, 5417 (fragment drogi przejścia dla zwierząt), 5426, 5425, 5423, 5422, 5419, 5418, 5388, 5399, 5390/2, 5293, 5391, 5393

obręb ewid. Mszana Górna,

miejscowość: Mszana Górna

miasto/gmina: Mszana Dolna

powiat: limanowski       

województwo: małopolskie

 

ODC4c (Wariant nr 3)

dz. ew. nr: 3610, 2577(woda), 890

obręb ewid. Konina

miejscowość: Konina

miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

dz. ew. nr: 5441 (droga), 5434, 5436, 5435, 5430, 5428, 5429, 5427/1, 5424, 5421, 5429, 5420, 5377, 5378, 5385/1, 5379, 5384, 5380, 5383, 5381, 5382, 5301, 5300, 5299, 5296, 5298, 5297, 4817, 4816, 4815, 4814, 4813, 4820, 4822, 4823

obręb ewid. Mszana Górna,

miejscowość: Mszana Górna

miasto/gmina: Mszana Dolna

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

Drogi powiatowe:

1627 K

dz. ew. nr: 1716, 780 (kolej), 792/2 (woda), 15 – woda, 1696, 119/1, 119/3, 119/4, 1608/1 (woda), prywatne działki 1745, 1746, 20/3, 94/2, 1674, 1675, 1710/1, 1772, 1610, 2746/5, 2746/3, 2748, 2797, 2798, 2824, 3971, 4703/3, 4703/2, 4703/5, 3969, 3869/1, 3968, 3967.

obręb ewid. Raba Niżna

miejscowość: Olszówka, Raba Niżna

miasto/gmina: Mszana Dolna

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

Drogi powiatowe:

1628    K

dz. ew. nr: 115/1, 1587/2 (woda). 115/2, działki osób prywatnych: 969, 970, 978, 972, 1006, 1038, 1032/2, 1468/1, 1468/5, 1408/4, 1378, 2927, 1314, 1313, 2928, 2930, 2932, 1209, 1302/2, 2766, 2767, 2005, 2004, 2003, 1083/2, 1600/2, 1586/4, 1603/1.

obręb ewid. Poręba Wielka

miejscowość: Poręba Wielka

 miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

 

 

Drogi powiatowe:

1629    K

dz. ew. nr: 1041, 1062, 1101

obręb ewid. Niedźwiedź

miejscowość: Niedźwiedź miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

dz. ew. nr: 115/1, 209, 213, 801

 obręb ewid. Poręba Wielka

miejscowość: Poręba Wielka

miasto/gmina : Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

Dropi powiatowe:

1630 K                                                                        

dz. ew. nr: 1057, 1117/10, 1422, 5469, 5475, 5470, 5474, 5473, 5471, 5472, 3609, 4109

obręb ewid. Niedźwiedź,

miejscowość: Niedźwiedź

miasto/gmina: Niedźwiedź

powiat: limanowski

województwo: małopolskie

 

Celem postępowania w sprawie oceny  oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia  jest określenie, analiza oraz ocena  bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, między innymi na  środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 i art. 77 ust. 1 pkt. 2 ustawy dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz  § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 213 poz. 1397 ze zm.)  postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych  opinii oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a.  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się  terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień  spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z  art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym. Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ  administracji publicznej  o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2  w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1  doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem  ma skutek prawny. Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej oraz na stronach BIP i  tablicach ogłoszeń urzędów gmin, w granicach których  realizowane będzie przedsięwzięcie. Ponadto informuję  o zamieszczeniu w  publicznie dostępnym wykazie danych, wniosku  o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających  informację o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej, zakładka środowisko /karty,  adres strony : http://www.mszana.pl

Z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oraz dokumentacją sprawy,  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530, pokój 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  tel. 18 33 10 009 wew. 339.

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

/-/ Bolesław Żaba

 

Otrzymują:

 

 1. Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. J.Marka 9, 34-600 Limanowa,
 2. Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2,
 3. Wójt Gminy Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź 233,
 4. Gorczański Park Narodowy Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź
 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Raby z siedzibą w Dobczycach, ul. Góra Jałowcowa 1, 32-410 Dobczyce,
 6. Małopolski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,
 7. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków,
 8. Wójt Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna,
 9. Pozostałe strony na podstawie art. 49 K.p.a , poprzez obwieszczenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz BIP Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej, Urzędu  Gminy Niedźwiedź oraz Urzędu Miasta Rabka Zdrój.
 10. a/a JP.

 

 

Zamieszczono w dniu:  20.03.2015 r.

Zdjęto w dniu: